ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τι είναι Ελευθερία;

2014-04-26 11:34
  Τι είναι Ελευθερία;   Ελευθερία είναι η απουσία εσωτερικών ή εξωτερικών εμποδίων προς την ικανοποίηση των ύψιστων πιθανών αναγκών μας ή της ευτυχίας μας.   Ευτυχία είναι μια κατάσταση που βιώνουμε όταν οι ανάγκες μας ικανοποιούνται και δεν νιώθουμε την πίεση ή τον πόνο μιας...

Σύγχυση σχετικά με την Ελευθερία

2014-04-26 11:35
  Σύγχυση σχετικά με την Ελευθερία   Αυτές οι «αντιδραστικές ελευθερίες» προφανώς δεν είναι πραγματικές ελευθερίες. Η πραγματική ελευθερία σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν το αντίθετο. Για παράδειγμα: Ελευθερία να τρώμε αυτό που εξυπηρετεί πραγματικά την υγεία μας.   Ελευθερία να...

Τα Εμπόδια προς την Ελευθερία

2014-04-26 11:37
  Ποιοι είναι αυτοί οι φόβοι και κάποια άλλα εμπόδια;   Αυτά είναι οι πραγματικοί καταπιεστές μας: Φόβος για το τι σκέφτονται οι άλλοι για μας και τους αγαπημένους μας. Φόβος να χάσουμε τα χρήματά μας ή την πηγή των εσόδων μας. Φόβος αποτυχίας σε κάποια προσπάθεια. Φόβος να κάνουμε...

Εσωτερικές συγκρούσεις και Ελευθερία

2014-04-26 11:38
  Εσωτερικές συγκρούσεις και Ελευθερία   Το πρόβλημα εσωτερικής σύγκρουσης είναι όταν ένα μέρος του εαυτού μας θέλει να κάνει κάτι και ένα άλλο μέρος του δεν το θέλει. Για παράδειγμα ένα μέρος του εαυτού μας θέλει να κάνει δίαιτα, να σταματήσει να καπνίζει, να αφήσει μια δουλειά, να...